OCA Revalidatie in Zeeland

Regio Zeeland

Regio Zuid-Holland

OCA, het meest complete revalidatieprogramma

OCA Zorg is een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ) en biedt poliklinische revalidatieprogramma’s. De programma’s zijn altijd multidisciplinair en speciaal voor mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat. Chronische pijnklachten zijn vooral complex omdat allerlei factoren hier van invloed zijn, zoals lichamelijke, persoonlijke, sociale en arbeidsgerelateerde factoren. Dergelijke klachten zijn al langere tijd (meer dan drie maanden) aanwezig en eerdere behandelingen leidden niet of nauwelijks tot resultaat.

Leren omgaan met pijn en beperkingen

Het revalidatieprogramma heeft ten doel om de cliënt beter te leren omgaan met pijn en de beperkingen, waardoor de kwaliteit van het leven wordt verbeterd en cliënt weer zo goed mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij. De programma’s richten zich op het optimaal benutten van iemands mogelijkheden en capaciteiten. Een volledige en blijvende terugkeer van de cliënt in een actief en werkzaam leven is hierdoor vaak goed mogelijk.

OCA wordt vergoed

De zorgverzekering (basispakket) van de cliënt vergoedt deze programma’s. Om aan deze programma’s deel te kunnen is een verwijzing via een huisarts of medisch specialist nodig.

Het programma werk en re-integratie (W&R) wordt door de werkgever of bedrijfsarts aangevraagd. Hier zal de fysiotherapeut de eerste intake doen waarin er gekozen kan worden voor een monodisciplinair programma (fysiotherapie of psycholoog) of een multidisciplinair programma. Deze programma’s zijn zonder tussenkomst van de revalidatiearts. De kosten van dit programma zijn voor de werkgever.

PMC In Balans is de enige locatie in Zeeland waar OCA en OCA Zorg gevolgd kan worden.

Bel voor meer informatie

Wilt u meer weten over het OCA revalidatieprogramma? Weten of u in aanmerking komt? Neem contact met ons op! Dit kan via het vragenformulier of door te bellen met 0118 46 18 97.

Bel voor meer informatie

Dit zijn onze OCA revalidatietherapeuten

Hieronder ziet u onze OCA revalidatietherapeuten. Klik gerust op een van de afbeeldingen. Dan komt u meer te weten over onze specialisten. Vragen? Neem contact met ons op of bel 0118 461897.

Sorteervolgorde 
  • None
  • Title