Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Gecombineerde Leefstijl Interventie bij PMC in Balans Sliedrecht

Sinds mei 2021 is  bij PMC In Balans in Sliedrecht het GLI-programma COOL te volgen.
COOL staat voor Coaching op Leefstijl en is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) die hier in de praktijk van PMC In Balans wordt uitgevoerd door de leefstijlcoach, Simone Kok (Psychosomatisch fysiotherapeut met aantekening Leefstijl coaching).
Het GLI-programma COOL is een 2 jaar durend programma, gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een gezonde(re) leefstijl te krijgen en te behouden. Het mooie van het programma is dat het niet alleen gericht is op gewichtsverlies, maar ook op het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Voor wie is het GLI programma  bedoeld?

De GLI is voor mensen met een BMI hoger dan of gelijk aan 25, met daarbij een verhoogd risico op suikerziekte (Diabetes Mellitus type 2), hart- en vaatziekten, slaapapneu en/of artrose en voor mensen met obesitas (BMI hoger dan of gelijk aan 30).

Hoe werkt de GLI in de praktijk?

De GLI is per 1 januari 2019 opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering en wordt van daaruit vergoed. Er is 1 leefstijlcoach die het programma uitvoert; wanneer er meer specifieke hulp nodig is, kan er verwezen worden naar andere zorgprofessionals. De vergoeding daarvan komt niet uit de vergoeding van het GLI programma (basisverzekering), maar is voor rekening van de aanvullende verzekering van de deelnemer (bv. fysiotherapie, diëtist, psycholoog, etc.)

Om in aanmerking te komen voor vergoeding uit de basisverzekering zijn er een paar voorwaarden, te weten:

 • Er moet een verwijzing zijn  – via huisarts of specialist; met daarin genoteerd dat het om verwijzing GLI gaat met vermelding van BMI
 • Voldoende motivatie om het 2 jarig traject te doorlopen
 • Voldoende kennis en beheersing van de Nederlandse taal

Hoe ziet het GLI programma COOL eruit?

COOL bestaat uit een basis- en onderhoudsprogramma; het basisprogramma duurt ongeveer 8 maanden en het onderhoudsprogramma duurt ongeveer 16 maanden.

 • Basisprogramma – 8 groepsbijeenkomsten, 1 x per maand (vast tijdstip, anderhalf uur)
  4 Individuele gesprekken van een uur: intakegesprek, 2 individuele gesprekken, outtakegesprek
 • Onderhoudsprogramma – 8 bijeenkomsten, 1 x per 2 maanden (vast tijdstip, anderhalf uur)
  4 Individuele gesprekken van een uur: intakegesprek, 2 individuele gesprekken, outtakegesprek
 • Bij de intake en outtake worden metingen verricht

Er is een vaste groep en deze bestaat uit ongeveer 12 personen; groepsbijeenkomsten en individuele coaching gesprekken vinden plaats in de praktijk van PMC In Balans.

Gedurende het programma komen de thema’s beweging, voeding, stress, ontspanning, slapen, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en gedragsverandering uitvoerig aan de orde. Startpunt is de huidige leefstijl van de deelnemer en het programma draait om de eigen regie van de deelnemer. De doelen die de deelnemer zelf opstelt zijn leidend, de leefstijlcoach begeleidt en adviseert.

Aanmelden voor het GLI-programma gaat uitsluitend met een verwijzing van de huisarts en/of specialist; deze meldt een deelnemer aan bij de regiocoördinator GLI Zuid-Holland Zuid (gli@yourhealthspot.nl). U wordt dan ingeschreven en op een wachtlijst geplaatst. Aanmelden kan dus niet via de praktijk van PMC In Balans.

Zie voor verdere informatie de website: www.glizuidhollandzuid.nl

Dit zijn onze leefstijlcoaches

Hieronder ziet u onze leefstijlcoaches. Klik gerust op een van de afbeeldingen. Dan komt u meer te weten over onze specialisten op het gebied van leefstijlcoaching. Vragen? Neem contact met ons op

Sorteervolgorde 
 • None
 • Title