Ergotherapie in Zeeland en Zuid-Holland

Regio Zeeland

Regio Zuid-Holland

Wat is Ergotherapie?

Als gevolg van ziekte, ouder worden of een handicap kunnen alledaagse bezigheden problemen opleveren. Activiteiten die mogelijk voorheen heel vanzelfsprekend gingen, lukken nu niet meer of gaan zeer moeizaam. Ergotherapie richt zich op het (weer) mogelijk maken van handelen, zodat deelname aan het dagelijks en maatschappelijk leven geoptimaliseerd wordt.

Daarbij gaat het binnen de ergotherapie om activiteiten op de volgende gebieden:

 • Zelfredzaamheid: mobiliteit, zelfverzorging, communicatie, sociale contacten, administratie, etc.
 • Werk, school, het volgen van een studie, het voeren van een huishouden, administratie
 • Vrije tijd, ontspanning, dagbesteding

De kracht van de ergotherapie zit vooral in het analyseren wat de oorzaken zijn die u in uw doen en laten beperken. Ook wordt gekeken naar waar juist uw sterke punten/ krachtbronnen liggen en hoe u deze in kunt zetten. Uw leefomgeving wordt hierbij altijd betrokken. Daarbij kan het gaan om mensen die voor u belangrijk zijn, maar ook hoe uw omgeving is ingericht en hoe u daarbinnen kunt functioneren.

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere disciplines die rondom u betrokken zijn, bijv. de huisarts, de thuiszorg, andere therapeuten en hulpverleners.

Hoe werkt de ergotherapeut?

Probleemanalyse/ergotherapeutische diagnostiek:

 • Achterhalen waarom bepaalde activiteiten veel energie kosten en/of pijn geven
 • Analyseren waarom bepaalde activiteiten niet meer goed lukken, bijv. koken, opstaan uit een stoel. Op grond van de verzamelde gegevens wordt samen met u gekeken of het accent meer dient te liggen op adviseren en/of trainen/begeleiden.

Advies:

 • Instructie aan mantelzorg/hulpverlening om de zorg beter te kunnen verlenen, bv. til/transfertechnieken
 • Een begeleidend advies schrijven bij de aanvraag voor een aanpassing/voorziening bij de gemeente, zorgverzekeraar of fonds
 • Ergonomisch advies om uw werkplek beter in te richten of advies om uw werkhouding zowel fysiek als gedragsmatig aan te passen

Training/begeleiding:

 • Leren omgaan met een voorziening of hulpmiddel
 • Een andere werkwijze of -houding aanleren, waardoor handelingen weer wel lukken
 • Grenzen leren stellen, delegeren en nee durven zeggen
 • Energie beter leren verdelen

De ergotherapeut richt zich op de volgende doelgroepen & vraagstellingen;

 • Volwassenen die ten gevolge van ouder worden, ziekte of handicap problemen ondervinden in dagelijkse activiteiten.
 • Mantelzorgers/zorgverleners advisering, instructie, training, scholing om de zorg te vergemakkelijken
 • Bedrijven en instellingen werkplekadvies: hierbij wordt zowel gekeken naar fysiek belastende factoren, de fysieke omgeving als gedragsmatige aspecten.
 • Gemeenten/wmo training voorziening, advisering/second opinion, scholing/coachingWmo consulenten
 • Thuiszorgorganisaties/zorginstellingen advies

Werkwijze

Na een telefonische afspraak komen wij veelal bij u thuis of op uw werkplek, met andere woorden daar waar u belemmeringen ondervindt in uw dagelijks handelen. Tijdens de kennismaking onderzoeken wij samen met u de activiteiten waarin u problemen ervaart en kijken naar waar u iets aan wilt veranderen.

Daarbij wordt ook zoveel mogelijk uw omgeving betrokken (bijv. partner, aanwezige zorg). Wij schetsen een beeld wat wij voor u kunnen betekenen en we maken gezamenlijk afspraken over waar we aan gaan werken.

Hoe wordt ergotherapie vergoed?

De ergotherapie is direct toegankelijk, dit betekent dat er geen verwijzing van arts of specialist nodig is. Uiteraard kunt u ook nog steeds met verwijzing van arts of specialist bij ons terecht. Ergotherapie zit voor maximaal 10 uur op jaarbasis in de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. In sommige aanvullende pakketten worden meer uren ergotherapie vergoed. Ergotherapie valt onder de eigen bijdrage zorgverzekering.

Wie zijn onze Ergotherapeuten?

Hieronder ziet u onze ergotherapeuten. Klik gerust op een van de afbeeldingen. Dan komt u meer te weten over onze specialisten op het vakgebied van ergotherapie. Direct een afspraak maken kan ook! Vragen? Neem contact met ons op

Sorteervolgorde 
 • None
 • Title