Wij zijn een PlusPraktijk!

PMC In Balans – Fysiotherapie & Revalidatie heeft sinds 2008 de status van Pluspraktijk. Hiermee voldoet onze praktijk aan alle gestelde eisen van de zorgverzekeraars (o.a. CZ, Menzis, ZilverenKruis/Achmea).

Pluspraktijk; hoogste onderscheiding

De PLUS-status heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de fysiotherapie. De fysiotherapeut neemt zelf het initiatief tot de audit. De PLUS-status wordt door de zorgverzekeraars gebruikt als instrument om te komen tot differentiatie in de afspraken die gemaakt worden met de fysiotherapeut. De PLUS-status is ingezet om het praktijken mogelijk te maken zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg. Deze PLUS-status is de hoogste onderscheiding die een fysiotherapiepraktijk kan behalen.

U krijgt inzicht in kwaliteit

Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma’s bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een Pluspraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd. 

Trots op onze waardering

Onze patiënttevredenheid over 2021 was een 9,2 (uit 1689 enquêtes). Hierbij is onder andere beoordeeld op informatievoorziening, bejegening, participatietrouw/therapietrouw en behandelkwaliteit. Onze huidige patiënttevredenheid en diverse recente patiëntervaringen vind u hier.

Onze praktijk heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars in Nederland.