Bijna drie maanden na de eerste symptomen van het virus heeft een groot deel van de coronapatiënten nog ernstige klachten. Ruim 9 op de 10 mensen geeft zelfs aan problemen te hebben met simpele dagelijkse activiteiten. Dat blijkt uit onderzoek van het Longfonds en kenniscentrum CIRO onder 1622 mensen met klachten na corona.
Ook bij PMC In Balans – Fysiotherapie & Revalidatie begeleiden we mensen die herstellen van het Coronavirus. Hieronder de ervaringen van Martin van de Ketterij.

“Na een week ziek thuis te hebben gezeten waarbij de belangrijkste klacht hoge koorts was, kwam op woensdag 25 Maart de huisarts langs die me na overleg met een longarts richting ziekenhuis stuurde voor nader onderzoek. Daar werd vastgesteld dat ik het COVID-19 virus had met als gevolg dat ik gelijk werd opgenomen.

De zuurstofopname was na een paar dagen dusdanig laag dat men gedwongen werd om mij aan de beademing te leggen. Deze beademing, waarbij ik in een coma was gebracht, heeft totaal 8 dagen geduurd. Na hieruit te zijn ontwaakt heb ik nog een 3-tal dagen op de IC gelegen waarna ik ben overgebracht naar de afdeling.

Het zijn de 11 dagen IC-verblijf die een gigantische impact hebben op het lichaam. In totaal was ik 8,5 kilo kwijt geraakt waarvan een belangrijk deel spiermassa was.

Zonder de begeleiding van de fysiotherapeut zou ik nooit die stappen hebben gemaakt die ik nu doe.

Martin van de Ketterij

Gevolg was dat de twee belangrijkste klachten bij het ontslag vanuit het ziekenhuis waren:

 • Totaal geen kracht meer in het lichaam en spieren die tot een minimum gereduceerd waren.
 • Grote kortademigheid vanwege de longproblemen door toedoen van het Coronavirus.

Ik had in de laatste dagen van mijn ziekenhuisverblijf al snel in de gaten dat de hulp van een fysiotherapeut onontbeerlijk was. Zonder deze zou het moeilijk gaan worden.

Met hulp van de huisarts hebben we een volledig pakket van hulp gevonden bij PMC In Balans – Fysiotherapie & Revalidatie. Deze hulp bestond uit :

 • 2 maal per week begeleiding van een gespecialiseerde longfysiotherapeut
 • 2 wekelijks contact met een ergotherapeut
 • Begeleiding van een diëtiste.

Zonder de begeleiding van de fysiotherapeut (Eva Huijsman) zou ik nooit die stappen hebben gemaakt die ik nu doe. Het afgestemde programma voor met name corona patiënten was noodzakelijk en ook heel goed zelfstandig thuis uit te voeren. Ook de vakkundige bewaking op overbelasting door de fysiotherapeut bleek een noodzakelijke vereiste te zijn.

Nu, na 7 weken en de eerste longfoto na mijn ontslag, kunnen we de oefeningen op fysiopraktijk uitvoeren. Ik merk al na 2 keer daar onder begeleiding te hebben getraind, dat ook dit de aandacht van de fysiotherapeut vereist. Het bijhouden van data en voortgang maar ook het bewaken en voorkomen van overbelasting kan alleen maar door mensen met kennis op dit vakgebied worden uitgevoerd.

De ergotherapeut (Tibor Versluis) had met name zijn bijdrage in het begin van mijn thuisverblijf. De verdeling van je energieverbruik gedurende de gehele dag is niet iets wat je automatisch goed beheert. Zijn inzicht en instructies zijn een noodzakelijke vereiste zeker in het begin van je revalidatie.

De opbouw van de spieren is niet alleen een kwestie van trainen en oefenen. Per slot van rekening, de spieren waren er niet meer, deze moesten weer opgebouwd worden. Het tot je nemen van de juiste hoeveelheden eiwitten speelt hierin een wezenlijke rol. Dit kun je niet zonder de kennis en instructies van de diëtiste (Louise de Ronde). Zelfs nu, 8 weken na ontslag, speelt zij nog een belangrijke rol in het herstel van mijn lichaam.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De revalidatie richt zich op fysiek vlak op specifieke trainingstherapie. Denk aan opbouwen spiermassa, vergroten van uithoudingsvermogen en kracht, optimaliseren van zuurstofopname door middel van ademhalingstechnieken en mogelijke krachttraining van de ademhalingsspieren. Dit afgestemd op de belastbaarheid van de patiënt en in samenwerking met de belangrijke andere disciplines. De fysiotherapeut houdt hierbij goed in de gaten wanneer hij welke collega moet inschakelen en er vind regelmatig multidisciplinair overleg plaats. De diëtiste en ergotherapeut hebben een vaste plaats in het traject.

Ook mensen die niet op de IC hebben gelegen hebben vaak veel last van vermoeidheid, kortademigheid, druk op de borst, hoofdpijn en spierpijn. Ook voor deze groep is een multidisciplinaire behandeling raadzaam.

Landelijke samenwerking

Wij hebben, samen met andere FGN-praktijken in Nederland, een multidisciplinair behandelprotocol opgesteld op basis van wetenschappelijke inzichten op dit moment.

De belangrijkste speerpunten in onze behandelprotocollen zijn:

 • Behandeling wordt uitgevoerd door gespecialiseerde fysiotherapeuten zoals COPD, hartrevalidatie, geriatrie of ervaring in complexe problematiek.
 • De fysiotherapeuten hebben een extra COVID- scholing succesvol afgerond.
 • Waar mogelijk ontzorgen van verwijzer door casemanagerschap fysiotherapeut
 • Multidisciplinaire aanpak in de eerstelijn middels inzet diëtiste, ergotherapeut en waar nodig psycholoog
 • Frequent intercollegiaal en multidisciplinair overleg
 • Evaluatie middels klinimetrie en (tussentijds)rapportage.