Multidisciplinaire revalidatie COVID-19 patiënten

Inmiddels leven wij alweer enige weken in de nieuwe werkelijkheid mét COVID-19. Als paramedici richten wij ons nu op wat we kunnen doen om de mensen, patiënten en onze zorgpartners te helpen en te ondersteunen. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen de eerstelijn fysiotherapie, samen met ergotherapie en diëtisten, gericht op het behandelen van de ex COVID-19 patiënten.

Sinds half april 2020 zijn wij bij PMC in Balans gestart met het revalideren van ex-corona patiënten. De eerste COVID-19 patiënten worden ontslagen uit het ziekenhuis, na een opname op de IC en/of verpleegafdeling. Daarnaast zijn er patiënten die thuis ziek waren en herstellende zijn. Fysiotherapie is in veel gevallen noodzakelijk om te revalideren tot een niveau waarin de patiënt weer voldoende kan functioneren op fysiek, mentaal, cognitief, emotioneel en sociaal vlak.

Om dit te kunnen doen is multidisciplinaire samenwerking onmisbaar: daarbij hoort een diëtiste, een ergotherapeut, psycholoog en goede afstemming met de verwijzer en/of huisarts. Binnen de praktijken van PMC in Balans kunnen wij deze multidisciplinaire zorg onder één dak bieden. 

Jarco Boogaard en Eva Huijsman, beiden al gespecialiseerd in het behandelen van longpatiënten hebben de online cursus van het Chronisch Zorgnet gevolgd over revalideren van COVID-19 patiënten in de eerste lijn. Tevens zullen zij de cursus van het NPI gaan volgen die in de eerste helft van mei beschikbaar komt. Daarnaast blijven zij zich inlezen in de laatste informatie en volgen ze de webinars die naar aanleiding van nieuwe inzichten gegeven worden om zo de meest optimale zorg te kunnen leveren.

Daaromheen staat een team van collega therapeuten die Jarco en Eva zullen ondersteunen in het geven van deze zorg. Collega’s die zich in de dagelijkse fysiotherapiepraktijk ook bezig houden met complexere (long)zorg.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De revalidatie zal zich op fysiek vlak richten op specifieke trainingstherapie, denk aan opbouwen spiermassa, vergroten van uithoudingsvermogen en kracht, optimaliseren van zuurstofopname door middel van ademhalingstechnieken en mogelijke krachttraining van de ademhalingsspieren. Dit afgestemd op de belastbaarheid van de patiënt en in samenwerking met de belangrijke andere disciplines. De fysiotherapeut houdt hierbij goed in de gaten wanneer hij welke collega moet inschakelen en er vind regelmatig multidisciplinair overleg plaats. De diëtiste en ergotherapeut hebben een vaste plaats in het traject.

Wij hebben, samen met andere FGN-praktijken in Nederland, een multidisciplinair behandelprotocol opgesteld op basis van wetenschappelijke inzichten op dit moment. Het REACH-netwerk heeft hun Post intensive care Toolkit ter beschikking gesteld, die fysiotherapeuten en andere paramedici kan ondersteunen in de behandeling van deze patiënten na de ziekenhuisfase. REACH staat voor REhabilitation After Critical illness and Hospital discharge en is een onderzoeksproject van het Amsterdam UMC en Lectoraat Revalidatie in de Acute zorg van de Hogeschool van Amsterdam. Patiënten kunnen te maken krijgen met Post Intensive Care Syndroom (PICS) en/of Intensive Care Unit Acquired Weakness (ICUAW) wat zich kan uiten in gezondheidsklachten zoals lichamelijke klachten, geheugen, gedachten, stemming en gevoelens. COVID-19 patiënten die geen IC- opname hebben gehad, maar wel ziekenhuisopname, hebben evengoed kans op lichamelijke klachten, cognitieve en psychische klachten.

De belangrijkste speerpunten in onze behandelprotocollen zijn:

  • Behandeling wordt uitgevoerd door gespecialiseerde fysiotherapeuten zoals COPD, hartrevalidatie, geriatrie of ervaring in complexe problematiek.
  • De fysiotherapeuten hebben een extra COVID- scholing succesvol afgerond.
  • Waar mogelijk ontzorgen van verwijzer door casemanagerschap fysiotherapeut
  • Multidisciplinaire aanpak in de eerstelijn middels inzet diëtiste, ergotherapeut en waar nodig psycholoog
  • Frequent intercollegiaal en multidisciplinair overleg
  • Evaluatie middels klinimetrie en (tussentijds)rapportage.

We hebben samen de verantwoordelijkheid om de zorg rondom deze nieuwe patiëntencategorie optimaal in te richten en zullen elkaar daar hard bij nodig hebben.