Gezocht: deelnemers voor onderzoek naar oefentherapie bij knie artrose

Per 1 september start onze collega, Jaap de Kroo, met zijn masterthesis onderzoek: oefentherapie bij knieslijtage/artrose. Wij weten uit verschillende onderzoeken dat fysiotherapie/oefentherapie een positieve rol speelt bij slijtage aan de knie, maar om ons werk zo effectief mogelijk te kunnen doen is onderzoek nodig welke vorm van therapie het meest effectief is.

Het programma zal bestaan uit 7 fysiotherapie behandelingen waarbij de nadruk ligt op beenspier versterkende oefeningen. Om de vooruitgang zo goed mogelijk te monitoren zullen er regelmatig testen worden uitgevoerd.

Het onderzoek zal plaats vinden op de locaties: Oost-Souburg (Ambachtsveld) en Middelburg (Buitenruststraat)

Sinds 2018 valt de behandeling van knie artrose onder de basisverzekering en wordt deelname aan dit onderzoek volledig vergoed (wel verrekend met uw eigen risico). Voor meer informatie of deelname kunt u een e-mail sturen naar j.dekroo@pmcinbalans.nl

“The only place where success comes before work is in the dictionary.”