Wij bieden u een ruime keuze in producten rondom bedrijfsfysiotherapie en advies over gezondheidsmanagement op de werkplek.

Zowel de werkgever als de werknemer worden regelmatig geconfronteerd met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat die een relatie hebben met het werk en in veel gevallen kan leiden tot (kort) verzuim. Dit kan zijn doordat bijvoorbeeld de werkplek niet op de juiste manier afgesteld staat of omdat er bijvoorbeeld bij productiewerk sprake is van een eenzijdige werkbelasting. Ook kan het zijn dat de werknemer zijn taken niet op een juiste wijze uitvoert.

De bedrijfsfysiotherapeut is geschoold in het analyseren van en het adviseren bij de ontstane klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat in relatie tot de werkzaamheden. Zo zullen wij bij een werkplekonderzoek aan de hand van vragenlijsten en een gesprek met de werknemer gaan bekijken of de werkplek aangepast kan worden. Daarbij adviseren wij de werknemer hoe op een juiste manier te werken om zo het houdings- en bewegingsapparaat minder te belasten.
Dit is een voorbeeld van één van de behandelingen die wij aanbieden; hieronder vindt u een kort overzicht.

 

Werkplekonderzoek

Een groot deel van het leven wordt op het werk doorgebracht, dus het is belangrijk dat de werkplek prettig en comfortabel is. De werkplek moetbedrijfsfysiotherapie, training on the job, werkplekonderzoek toegerust zijn op de taken die er worden uitgevoerd. Het gaat op de werkplek dus om de balans tussen praktisch en prettig.
Fysiotherapeuten hebben regelmatig te maken met patiënten waarbij hun aandoening een relatie heeft met het functioneren in de werksituatie. Om deze patiënten goed te kunnen behandelen en begeleiden kan een bezoek aan cq. onderzoek van de werkplek van de patiënt noodzakelijk zijn. Tijdens een werkplekbezoek wordt een relatie gelegd tussen werkzaamheden en lichamelijke (werkplekgebonden) klachten.
Het belang van een goed werkplekonderzoek wordt steeds duidelijker. Bij de uitvoering gaat het om de risico’s, inrichting en manier waarop mensen hun werkplek gebruiken. De therapeut die het onderzoek uitvoert zal kennis moeten hebben van medische zaken, de werkplek en van het werk. Belangrijk is het om goed te kunnen luisteren en onbevooroordeeld een inschatting te maken van belastende factoren. Het scheiden van externe en interne factoren is hierbij cruciaal. Externe factoren zijn de zaken die betrekking hebben op de omgeving waarin iemand z’n werk moet doen – de werkplek, het werkklimaat, de taken die uitgevoerd moeten worden. Interne factoren zijn zaken als de houding, de persoonlijke werkwijze en de persoonlijke stemming. Het aanpassen van de externe factoren helpt niet afdoende wanneer de klachten voor een belangrijk deel door interne factoren veroorzaakt worden. Een patiënt met lichamelijke klachten omdat hij of zij zich niet op het gemak voelt in de werksituatie, wordt bijvoorbeeld niet geholpen met een dure bureaustoel.

  • Intakegesprek
  • Enquête gericht op de 5 W’s
  • Scan van de werkplek
  • Beoordeling van de werkwijze
  • Een verslag wordt opgesteld als eindproduct voor bedrijfsarts en werkgever

 

Het werkplekonderzoek is geschikt voor werknemers met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, waarbij de werkplek (opnieuw) ingesteld kan worden aan de individuele werknemer. Daarbij wordt er door onze bedrijfsfysiotherapeut geadviseerd hoe de werkplek op de juiste manier te gebruiken.

 

Training on the job (TOJ)

  • Intake: volgens vragenlijst
  • Training on the Job
  • Tweede evaluatietraining na 2 weken
  • Een verslag wordt opgesteld als eindproduct

De training on the job heeft deels eenzelfde opzet als het werkplekonderzoek, maar speelt vooral in op de bewustwording van de houding tijdens het werk. Na een intake en onderzoek aan de hand van vragenlijsten wordt de werkplek bekeken. Hierbij wordt de werkplek (opnieuw) ingesteld. Hierna vindt met behulp van een apparaat dat spierspanning meet bewustwording van de houding bevorderd en wordt de werknemer geadviseerd. Na 2 weken volgt een evaluatietraining waarin alles nog eens besproken wordt met de werknemer en er nog eventuele aanpassingen worden gedaan.